Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Huyện Thới Lai: ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

16:11 - 19/11/2021

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Công văn số 4032/VPUB-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của đợt rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 là đơn giản hóa và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các giao dịch - quan hệ hành chính của cá nhân, tổ chức và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội. Không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin ngoài quy định; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết. Thực hiện cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí không cần thiết cho cá nhân, tổ chức. Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

Huyện yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở huyện và xã, thị trấn, nhất là những TTHC liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, tư pháp, nông nghiệp, giáo dục, lao động, công thương, văn hóa và một số lĩnh vực khác theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn. Rà soát TTHC, quy định có liên quan giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành huyện, các xã, thị trấn; đề xuất cắt giảm các thủ tục mang tính “hành chính hóa” các quan hệ dân sự, kinh tế.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia ý kiến đóng góp cho huyện, thành phố  trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC, đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính của ngành, lĩnh vực phụ trách. Cần xác định rõ các chỉ tiêu định lượng cụ thể như tỷ lệ cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể, tập trung rà soát 04 lĩnh vực với 30 thủ tục hành chính, cụ thể là: lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (06 thủ tục hành chính); lĩnh vực Tư pháp (7 thủ tục hành chính); lĩnh vực Nông nghiệp (7 thủ tục hành chính) và lĩnh vực Nội vụ (10 thủ tục hành chính).

Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.