Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

13:31 - 17/05/2019

Huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Đồng thời, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung của văn hóa công vụ ban hành tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện Văn hóa công vụ.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là:

- Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ, bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn.

- Trong giao tiếp với người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình của Huyện ủy (nếu có) kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định.

- Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, xử lý nghiêm việc các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp.

- Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 10. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức hệ thống ngành dọc trên địa bàn huyện; các phòng, ban, ngành và đoàn thể; Tổ chức Chính trị - xã hội; Tổ chức xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên./.

Việt Uyên - Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.