Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018

08:35 - 22/10/2018

Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018

Nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên làm công tác văn bản của các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các trường Mầm non; Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đề ra kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác văn bản.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng gồm có: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương; thành phố và huyện; Vận dụng liên hệ thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác văn bản thời gian qua ở địa phương để nội dung tập huấn phù hợp, thiết thực hơn.

Thành phần đối tượng tập huấn, bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác soạn thảo, xây dựng văn bản ở các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp huyện; công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; công chức, viên chức nhân viên Văn thư thuộc các trường mầm non, tiểu học; trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Thời gian tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dự kiến được tổ chức trong quý IV năm 2018./.

Việt Uyên - P. CCHC

Lượt truy cập

106319

Hôm qua:
58
Hôm nay:
11
Tuần này:
179
Tất cả:
106319

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.