Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Hội nghị triển khai, hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019

18:42 - 29/11/2019

Hội nghị triển khai, hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 29 tháng 12, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội nghị triển khai, hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cho sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ông Trương Hồng Dự - PGĐ Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị là Đại diện lãnh đạo và công chức Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Lãnh đạo và Công chức phụ trách cải cách hành chính phòng Nội vụ; Thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính và Thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính.

Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Sở, ban ngành, UBND quận, huyện để theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng, lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; Thông qua Chỉ số Cải cách hành chính xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu, giúp cho các đơn vị, địa phương kịp thời có những giải pháp điều chỉnh, khắc phục các hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định hướng dẫn cách tự đánh giá các tiêu chí chỉ số CCHC

Qua 6 năm triển khai thực hiện, Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính đã 4 lần điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các tiêu chí, tiêu chí thành phần để đảm bảo cho kết quả đánh giá sát với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Bộ tiêu chí năm 2019 có sự thay đổi đáng kể về các tiêu chí, tiêu chí thành phần, đặc biệt là ở lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính nhằm lượng hóa ở mức cao nhất kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, để đảm bảo cho việc xếp hạng được khách quan, công bằng hơn.

Hội  nghị đã nhận được hơn 20 câu hỏi liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính, trong đó tập trung vào các tiêu chí về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ văn bản điện tử của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và các tiêu chí của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Các câu hỏi đã được Thành viên Giúp việc cho hội đồng giải đáp, hướng dẫn để các đơn vị thực hiện.

Dự kiến Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc cho hội đồng hoàn thành hoàn thành công tác thẩm định trước ngày 10/01/2020 để kịp công bố kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 vào đầu cuối tháng 01 năm 2020.

Trung Hậu - Phòng CCHC-XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

127429

Hôm qua:
50
Hôm nay:
48
Tuần này:
98
Tất cả:
127429

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.