Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Hội nghị phân tích Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017

09:44 - 28/05/2018

Hội nghị phân tích Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017

Ngày 25-5-2018, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017 thành phố Cần Thơ đạt 38,31/60 điểm (bằng điểm với tỉnh Thái Bình) nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước, xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố trong cả nước giảm 08 bậc so với năm 2016 (năm 2016 xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố).

Ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong 06 chỉ số nội dung, có 02 chỉ số tăng điểm, đó là chỉ số “Công khai, minh bạch” tăng 0,18 điểm và chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” tăng 0,02 điểm, trong đó chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” thuộc nhóm 05 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất. Còn lại 04 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2016 bao gồm: chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” giảm 0,23 điểm, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao; chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” giảm 0,65 điểm, thuộc nhóm các tỉnh, thành có điểm trung bình thấp; chỉ số “Thủ tục hành chính công” giảm 0,46 điểm, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có điểm thấp nhất cả nước. Riêng chỉ số “Cung ứng dịch vụ công” tuy giảm 0,12 điểm nhưng vẫn thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có điểm cao nhất.

Trong 22 chỉ số nội dung thành phần thuộc 06 nội dung của Chỉ số PAPI năm 2017, có 14 chỉ số nội dung thành phần giảm điểm và 8 chỉ số nội dung thành phần tăng điểm so với năm 2016.

Về Chỉ số cải cách hành chính, thành phố Cần Thơ đạt 83,53% cao hơn giá trị trung bình 5,81% (giá trị trung bình đạt 77,72%), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 7 bậc so với năm 2016); xếp thứ 4 trong nhóm năm thành phố trực thuộc Trung ương (cao hơn thành phố Hồ Chí Minh), xếp thứ 2 Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (sau An Giang);

Thành phố Cần Thơ có 02 lĩnh vực đạt Chỉ số trên 90% (Chỉ số “Cải cách thủ tục hành chính” đạt 96,55% và Chỉ số “Tác động của cải cách hành chính đến người dân tổ chức và phát triển kinh tế xã hội” đạt 93,35%); 03 Chỉ số lĩnh vực đạt trên 80% (Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính) và 03 Chỉ số lĩnh vực đạt dưới 80% (Xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính).

Hội nghị cũng được nghe các đại biểu tham dự hội nghị đã trình bày tham luận về tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế; giải pháp nâng cao chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân…

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt - Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ

Từ kết quả năm 2017, để giữ vững mục tiêu nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có điểm số cao, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể, để duy trì, cải thiện cả 6 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung có điểm số, thứ hạng chưa cao; giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt. Đồng thời, tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, để tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao...

                    Trung Hậu - Phòng CCHC

Lượt truy cập

108715

Hôm qua:
45
Hôm nay:
56
Tuần này:
269
Tất cả:
108715

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.