Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

11:02 - 14/12/2018

Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh và chỉ số hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính của Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Hải quan thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Đại biểu tham dự Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác CCCH năm 2019

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong tháng 11 năm 2018, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019. Trên cơ sở các đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp và xây dựng dự thảo các kế hoạch công tác CCHC năm 2019.

Theo dự thảo kế hoạch công tác năm 2019, thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, công khai đầy đủ kịp thời đúng uy định; 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý đúng quy định; tối thiểu 30% cơ quan thực hiện TTHC được kiểm tra, giám sát. 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, gửi nhận văn bản liên thông; đạt 35% TTHC được triển khai trực tuyến mức độ 3 và 12 % TTHC được triển khai trực tuyến mức độ 4, trong đó trong đó ưu tiên triển khai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018-2019; 90% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 85% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 85% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 15%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 7%.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Thanh Bình nêu ý kiến góp ý các dự thảo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đề xuất, góp ý vào dự thảo kế hoạch; đồng thời kiến nghị bổ sung các nội dung để thực hiện công tác một cửa, một cửa liên thông, hiện đại hóa hành chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đại diện Cục Thuế thành phố kiến nghị tăng chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế vì hiện tại thành phố đã đạt được tỷ lệ như dự thảo kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Dự phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Dự nhấn mạnh: Chủ đề năm 2019 được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố chọn là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Qua đó cho thấy công tác CCHC luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu và hoàn thiện nội dung các kế hoạch trình UBND thành phố theo quy định. Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC của thành phố trong thời gian tới, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực trên cơ sở bám sát kế hoạch công tác CCHC của thành phố, xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị theo các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị để góp phần hoàn thành kế hoạch của thành phố. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị mình về công tác CCHC, đặc biệt là hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ TPCT

Lượt truy cập

106319

Hôm qua:
58
Hôm nay:
11
Tuần này:
179
Tất cả:
106319

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.