Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Dự thảo Kế hoạch xây dựng, áp dụng ISO điện tử: đưa vào vận hành chính thức ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào cuối năm 2022

15:23 - 13/05/2022

Thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về Cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân dân thành phố về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 điện tử (ISO điện tử) cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ.

Theo dự thảo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện chuyển Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố đang được vận hành, duy trì từ bản giấy sang bản điện tử. Tăng cường giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ qua môi trường mạng, giảm thiểu việc giải quyết và lưu trữ hồ sơ bằng văn bản giấy. Dự kiến vào cuối năm 2022, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào cuối năm 2022. Qua đó, diúp cho Lãnh đạo, quản lý theo dõi được quá trình xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra việc thực hiện ISO tại UBND xã Vĩnh Trinh

Thành phố thực hiện áp dụng Hệ thống ISO điện tử theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 122 cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gồm: Ủy ban nhân dân thành phố; Trường Chính trị thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: 19 cơ quan; đơn vị trực thuộc Sở: 09 cơ quan; Ủy ban nhân dân quận, huyện: 09 cơ quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 83 cơ quan.

Một số nhiệm vụ cần tổ chức triển khai thực hiện là:

  • Xây dựng 01 hệ thống phần mềm Cổng thông tin ISO điện tử cấp thành phố; 01 hệ thống lõi phần mềm ISO điện tử cấp thành phố.
  • Sử dụng cơ sở hạ tầng và phần mềm sẵn có của thành phố Cần Thơ và đầu tư bổ sung hệ thống lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông quản trị vận hành. Sau khi Hệ thống ISO điện tử triển khai hoàn tất, Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố sẽ tiếp nhận và quản trị hệ thống trực tiếp, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn thông tin, xuyên suốt.
  • Hiệu chỉnh phần mềm ISO điện tử theo đặc thù của từng cơ quan và triển khai cài đặt phần mềm tại 122 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
  • Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Biên soạn tài liệu, giáo trình; đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đơn vị chuyên môn quản trị tập trung toàn bộ hệ thống; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan.

Niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận huyện Phong Điền

Dự kiến Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối triển khai, thực hiện hiệu quả Hệ thống phần mềm ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đối với việc xây dựng phần mềm ISO điện tử, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, phù hợp với thực trạng, khai thác hiệu quả các chức năng của phần mềm./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.