Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018

14:42 - 22/06/2018

Đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018

Qua công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 (PCI 2017) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vị trí của thành phố Cần Thơ tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 01 bậc so với năm 2016, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Tốt”, với số điểm tổng hợp là 65,09 điểm, cao nhất trong 5 năm qua, có 07/10 chỉ số thành phần tăng về điểm số, nổi bật nhất là: Tính năng động của chính quyền, tăng 1,43 điểm; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng 1,08 điểm và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, tăng 0,67 điểm… Tuy nhiên, còn 03/10 chỉ số giảm điểm là: Chỉ số gia nhập thị trường (-0,79 điểm); Chi phí thời gian (-0,47 điểm) và chỉ số Thiết chế pháp lý (-0,05 điểm), đây là hạn chế cơ bản nhất cần được quan tâm chỉ đạo và có giải pháp khả thi hơn nữa trong việc cải thiện nâng cao Chỉ số PCI thành phố.

Trên cơ sở đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị nhằm đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018,

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chương trình số 13/CTr-UBND của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI của thành phố Cần Thơ, Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; gắn với nâng cao Chỉ số PCI thành phố và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI thành phố.

Yêu cầu sở Kế hoạch và đầu tư rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đảm bảo tính thống nhất, công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động về tiếp tục nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian và Tính minh bạch trong bộ chỉ số tổng hợp về PCI theo thẩm quyền; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND thành phố chỉ đạo.

Chỉ thị cũng yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực sản xuất và đời sống, nhất là các ngành: Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế; đổi mới quy trình quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, của thành phố; phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường,…

UBND quận, huyện đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành thuế tổ chức Hội nghị vận động chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm, thực chất các vướng mắc của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.

Đính kèm: - Chỉ thị đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Cấp tỉnh thành phố cần thơ năm 2018.

Trung Hậu - P. CCHC

Lượt truy cập

108715

Hôm qua:
45
Hôm nay:
56
Tuần này:
269
Tất cả:
108715

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.