Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

09:21 - 22/07/2020

Để nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan triển khai thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng giải quyết và rút ngắn thời gian cấp các loại giấy phép đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhằm giảm thời gian doanh nghiệp cần có đủ các loại giấy phép để chính thức bắt đầu hoạt động; đồng thời tăng cường cử đi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp,  kỹ năng ứng xử cho các cán bộ phụ trách công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số “Gia nhập thị trường”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp phép, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm giảm số ngày chờ đợi để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số thành phần “Việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng”.

Giám đốc Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp kết nối cung cầu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Phối hợp với Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -   Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thực hiện các chương trình xúc tiến, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khách hàng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết nối thị trường lao động, tổ chức các ngày hội lao động chuyên đề nhằm giúp người lao động và doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, tuyển dụng được lao động và giải quyết được nhu cầu việc làm cho người lao động.

Chủ tịch UBND thành phố cũng kiến nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và Công ty Điện lực Cần Thơ quan tâm chỉ đạo và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan đề xuất, kiến nghị các giải pháp có tính khả thi đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số PCI thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Trung Hậu

Lượt truy cập

124099

Hôm qua:
42
Hôm nay:
15
Tuần này:
295
Tất cả:
124099

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.