Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017

16:33 - 01/12/2017

Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể; Ban Dân vận Thành ủy; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; Sở, ban, ngành thành phố; Bảo hiểm xã hội thành phố; Công ty Điện lực Cần Thơ, Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ; Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2015-2017. Theo đó, thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2017, thành phố đã đạt được mục tiêu chung của Chương trình là “Phấn đấu đến năm 2017, thành phố Cần Thơ được xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số PAPI nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (nhóm 1)”. Qua kết quả của 03 năm đánh giá chỉ số PAPI đều có sự gia tăng thứ hạng và điểm số, cụ thể năm 2014, đạt 33,99 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh/thành phố; năm 2015: đạt 39,35 điểm, xếp hạng 02/63 tỉnh/thành phố và năm 2016, đạt 39,57 điểm, xếp hạng 1/63 tỉnh, thành phố. Các ngành, các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả và đã hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác đề ra của Chương trình hành động nâng cao chỉ số PAPI.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Dự trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình hành động

Cùng với việc nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công, có thể thấy chất lượng điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp ở địa phương được nâng lên rõ rệt. Thành phố đã thực hiện tốt quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; công tác giải quyết các thủ tục hành chính được tăng cường; chất lượng cung ứng dịch vụ công như y tế, giáo dục, an ninh, trật tự, môi trường được cải thiện đáng kể tạo được sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền các cấp.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm biểu dương sự cố gắng của các ngành, các cấp thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt (chức vụ) tham luận tại hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành của của các cơ quan nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin, đề cao vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giải quyết các công việc của nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố đến năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, các Ban Đảng thuộc Thành ủy, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm giám sát của việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp xúc đối với nhân dân. Phải có ý kiến phản ánh về UBND thành phố nếu địa phương, cơ sở không thực hiện đúng dân chủ, công khai minh bạch theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công và những quy định của pháp luật liên quan đến cung cấp dịch vụ công... cho cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời có hình thức tuyên truyền phù hợp, nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân về quyền trách nhiệm, các quy trình, quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách, đảm bảo thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin đến người dân. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác công khai tài chính, công khai danh sách hộ nghèo; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót; thực hiện giám sát việc triển khai, hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn và việc thực thi tại UBND cấp xã đối với việc công khai, minh bạch. Rà soát lại quy định, quy chế tiếp công dân giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của người dân ; tăng cường các giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng tiếp công dân, hòa giải khiếu nại tố cáo, không để thưa kiện vượt cấp. Đồng thời, giao Sở Nội vụ (là cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020 trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 01 năm 2018, tập trung đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017, nâng cao hiệu quả theo chiều sâu, bền vững; tổ chức kiểm tra (có thể kiểm tra đột xuất) các quận, huyện, xã, phường, thị trấn về việc thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm xử lý giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân../.

Việt Uyên

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.