Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2022

17:09 - 22/06/2022

Cần Thơ tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2022

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã chủ trì Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2022. Đến tham dự hội nghị, có ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, đại diện đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh thành phố, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố, Bưu điện Cần Thơ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP Cần Thơ (VCCI), các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ và Tổ giúp việc cho Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách cải cách hành chính của Phòng Nội vụ quận, huyện.

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã Sau khi lắng nghe ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ phân tích kết quả Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Cần Thơ; những lưu ý, giải pháp cải thiện các chỉ số này cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới; ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của thành phố Cần Thơ và thông qua dự thảo Kế hoạch cải thiện các chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Nhiều sở, ngành, quận, huyện có ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản thực hiện công tác quản lý, góp phần cải thiện các chỉ số của thành phố.

Ông  Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ phân tích kết quả Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Cần Thơ

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của thành phố Cần Thơ

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quán triệt và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Sau hội nghị này, tiếp tục có nghiên cứu và đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả đối với dự thảo Kế hoạch cải thiện các chỉ số trong năm 2022, gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố vào cuối tháng 6/2022. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch cải thiện các chỉ số do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành sau hội nghị này và những ý kiến phân tích đánh giá của chuyên gia, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, địa phương, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể (ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022), chủ động triển khai, thực hiện theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Trong kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và giữa các phòng chuyên môn, đơn vị vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của các đơn vị.

Ông Đỗ Thanh Thảo – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham luận tại hội nghị

Ông Lê Thanh Trang – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tham luận tại hội nghị

Quang cảnh buổi hội nghị

Việt Uyên

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.