Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

20:17 - 30/09/2018

Cần Thơ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Ngày 25 tháng 9 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế (viết tắt là CDC Cần Thơ) trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thành phố Cần Thơ.

CDC Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Y tế Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận nhân sự, tài sản, quyết toán tài chính và các vấn đề có liên quan theo đúng quy định; Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CDC Cần Thơ trong từng giai đoạn theo thẩm quyền và quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Trung Hậu – Phòng Cải cách hành chính

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
53
Hôm nay:
47
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.