Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

16:43 - 15/01/2020

Cần Thơ: tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công văn số 4038/UBND-NC để chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện bố trí ngay địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân (đối với đơn vị chưa bố trí). Bên cạnh đó, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức làm công tác tiếp dân (nhất là ở cấp cơ sở), phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân. Tiếp dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân; phân loại nội dung để xác định thẩm quyền giải quyết, phân công cơ quan chuyên môn lên kế hoạch giải quyết; xem trọng và kiên trì đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục để chấm dứt vụ việc ngay từ khi mới phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Việc tiếp công dân phải lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin, thường xuyên cập nhật, kiểm tra, giám sát, báo cáo thống kê kết quả tiếp công dân; công khai thông tin, ngày, giờ, lịch tiếp công dân của Thủ trưởng, Chủ tịch UBND quận, huyện và công khai thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai (đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tài nguyên, môi trường, xây dựng... Phải công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chế độ chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, không sử dụng đúng thời gian quy định hoặc sử dụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực (nếu có).

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc đông người phải tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp và đông người; tập trung giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri do cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong quá trình được giao tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ quy trình, các bước, gửi kèm đầy đủ hồ sơ theo các quy định của pháp luật; quá trình xác minh phải sâu xác thực tế, tiếp nhận thông tin, làm việc, lấy ý kiến của các bên có liên quan theo đúng quy định. 

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theoi dõi, đôn đốc quá trình thực hiện chỉ đạo trên, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trung Hậu, Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

127429

Hôm qua:
50
Hôm nay:
48
Tuần này:
98
Tất cả:
127429

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.