Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ: tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

09:49 - 21/01/2022

Cần Thơ: tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức triển khai quán triệt Công văn số 380-CV/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Hai là, tiếp tục phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 1215/UBND-NC ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; Công văn số 4122/UBND-NC ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịc Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Ba là, rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương, Bộ, ngành và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (khuyến khích đưa các nội dung trong tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2022 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025) vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để vừa tổ chức thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công vụ, vừa nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Hoàng Nhân

 

 

Lượt truy cập

147764

Hôm qua:
99
Hôm nay:
36
Tuần này:
36
Tất cả:
147764

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.