Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

08:33 - 14/01/2022

Cần Thơ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

DNVN - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 97/UBND-KSTT về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo huớng dẫn tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021; cụ thể hóa thành nhiệm vụ của cơ quan, địa phương và triển khai đến các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2020 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thành phố.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc của Bộ phận Một cửa để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp lại nhân sự để triển khai các công việc chất lượng, hiệu quả; rà soát, bổ sung các trang thiêt bị kỹ thuật cần thiết để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, để thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 3327/QÐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố.


Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử.


Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở TT&TT thông chủ trì, phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố; Thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính, danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Hoàn thiện chức năng số hóa của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2020 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND TP Cần Thơ.

Mai Trâm

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

     

 

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.