Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

14:48 - 12/05/2022

Cần Thơ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/5, Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Công văn số 1727/UBND-KSTT về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đảm bảo hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tập huấn, hướng dẫn Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP; báo cáo tình hình triển khai phần mềm số hóa về Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Ảnh minh họa

Thứ hai, Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bố trí máy móc, trang thiết bị cần thiết, phân công công chức tại Bộ phận Một cửa bảo đảm phục vụ tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn được giao tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Hoàng Nhân

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.