Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ rà soát trường hợp luật giao địa phương quy định thủ tục hành chính

15:06 - 29/03/2019

Cần Thơ rà soát trường hợp luật giao địa phương quy định thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, nhằm đảm bảo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được ban hành đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện rà soát việc quy định thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Các trường hợp địa phương được giao quy định thủ tục hành chính tại Bộ luật, luật của Quốc hội.

2. Các trường hợp địa phương được giao quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền Trung ương (không phải luật). Trên cơ sở kết quả rà soát, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian tham mưu, đề xuất và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 4.

Đính kèm: Công văn

Trung Hậu - P. CCHC

Lượt truy cập

132079

Hôm qua:
12
Hôm nay:
13
Tuần này:
25
Tất cả:
132079

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.