Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018

09:42 - 26/08/2018

Cần Thơ: phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ký Quyết định số 2125/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018

Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của thành phố. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL. Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra tập trung vào các nội dung chính sau:

Thứ nhất, kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, trong đó bao gồm: Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và yêu cầu của pháp luật liên quan; việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

Thứ hai, kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, gồm có việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên mạng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

Đối tượng kiểm tra là các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ gồm 05 sở, ngành, 4 chi cục trực thuộc sở, 2 quận, huyện và 4 xã, phường. Dự kiến, thời gian tiến hành kiểm tra là vào quý IV năm 2018./.

- Đính kèm: Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Việt Uyên - Phòng CCHC, Sở Nội vụ

Lượt truy cập

118268

Hôm qua:
36
Hôm nay:
10
Tuần này:
142
Tất cả:
118268

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.