Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Phát động Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính tronng cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2019”

09:40 - 12/06/2019

Cần Thơ: Phát động Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính tronng cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2019”

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách trong đội ngũ công chức, viên chức trẻ ở các lĩnh vực nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp cắt giảm các quy trình, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay; đồng thời, chọn lọc được những mô hình, sáng kiến, giải pháp (sau đây gọi tắt là sáng kiến) hữu ích, thiết thực góp phần vào việc định hướng, áp dụng trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; từ đó góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Sở Nội vụ phát động Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

a) Đối tượng tham gia bắt buộc: cá nhân cán bộ, công chức, viên chức hoặc một nhóm cán bộ, công chức, viên chức không quá 35 tuổi, hiện đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện (bao gồm các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là đơn vị);

b) Đối tượng khuyến khích tham gia: công chức, viên chức không quá 35 tuổi, hiện đang công tác tại các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Nội dung sáng kiến dự thi

Các sáng kiến dự thi tập trung vào các chủ đề chính sau đây:

a) Sáng kiến giúp rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và công dân;

b) Sáng kiến về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;

c) Sáng kiến về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

d) Sáng kiến hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Sáng kiến nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thời gian tổ chức Hội thi

a) Thời gian nhận bài thi của Ban Tổ chức: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019;

b) Thời giam chấm thi:

- Vòng sơ khảo: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2019;

- Vòng chung kết: Từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2019.

c) Thời gian công bố và trao giải: Tháng 01 năm 2020.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất;

- 02 giải nhì;

- 03 giải ba;

- 10 giải khuyến khích.

Các đơn vị có sáng kiến đạt giải sẽ được Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố chấm điểm tối đa cho tiêu chí về sáng kiến trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (trường hợp sáng kiến của cấp xã đạt giải, cấp huyện sẽ đạt điểm của tiêu chí này).

5. Các quy định chung

a) Mỗi đơn vị tham gia dự thi tối thiểu 01 sáng kiến, không giới hạn số lượng sáng kiến tham dự. Các đơn vị có thể liên kết, phối hợp tham gia dự thi cùng sáng kiến;

b) Sáng kiến dự thi được trình bày dưới dạng Đề án hoàn chỉnh, mô tả được các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi, tác giả (hoặc nhóm tác giả), bối cảnh ra đời của sáng kiến; nội dung sáng kiến, phương án triển khai thực hiện; đánh giá hiệu quả mang lại.

Đề án phải được trình bày trên khổ giấy A4 (tối đa không quá 15 trang giấy A4 chưa tính Phụ lục và các tài liệu kèm theo), được đóng tập và kèm theo file đề án gửi về Ban Tổ chức đúng thời gian quy định. Riêng đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin có phần mềm thì gửi kèm file lưu trữ phần mềm.

6. Địa điểm nhận bài thi

Các tổ chức, cá nhân có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ - số 51 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ./.

Việt Uyên - Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

121295

Hôm qua:
45
Hôm nay:
60
Tuần này:
171
Tất cả:
121295

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.