Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

08:55 - 25/10/2017

Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 11/KHUBND ngày 07/02/2017 kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL năm 2017; Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp; Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2016. Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm thời gian, chất lượng các báo cáo thẩm định ngày càng được nâng cao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan dự thảo và cơ quan thẩm định. Các văn bản được ban hành đảm bảo tính khả thi, góp phần vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của thành phố trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (áo đỏ) tham dự  Hội thảo Nâng cao Hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức tại Cần Thơ

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là Công văn số 1362/TTg-PL ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Công văn yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng, thẩm định và tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách; chịu trách nhiệm chính về việc soạn thảo, thẩm định trong trường hợp văn bản không đạt chất lượng, chậm tiến độ, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; kịp thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân tham mưu đề nghị xây dựng, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo quy trình, thủ tục, thẩm quyền về hình thức, nội dung theo luật định.

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ phát biểu tại lớp tập huấn của Hội thảo Nâng cao Hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức tại Cần Thơ

Thứ ba, bố trí nhận sự đủ năng lực; tập trung đầu mối cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ tư, phối hợp với cơ quan tư pháp, tài chính thanh quyết toán kinh phí đúng quy định, đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong công tác đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để trao đổi, thống nhất trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

101210

Hôm qua:
11
Hôm nay:
4
Tuần này:
224
Tất cả:
101210

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.