Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

16:44 - 22/04/2019

Cần Thơ kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Từ ngày 18-19 tháng 4,  Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố do Ông Hồ Văn Gia - Chánh Văn phòng UBND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND quận Cái Răng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn kiểm tra tại quận Cái Răng

Đoàn kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung như:  Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục; Công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính;  Việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính; Việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính; việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và; công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Công văn số 100/UBND-KSTTHC ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 136/KH-UBND.

Đoàn đã tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua đồng thời kiến nghị các nội dung cần cải thiện để nâng cao hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của quận trong thời gian tới.

Kiểm tra thực tế việc niêm yết thủ tục hành chính tại quận Cái Răng

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nhất là trong việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đánh giá tác động thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính. Nắm tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong công tácchỉ đạo, điều hành về kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp pháp, không phù hợp với thực tế; tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra toàn diện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Thời gian kiểm tra thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 10 năm 2019.

Trung Hậu, Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.