Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

09:53 - 10/04/2020

Cần Thơ: Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020 thành phố không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, Chương trình còn đề ra chỉ tiêu phải thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Giảm tối thiểu bình quân cả thành phố 10% (bằng 59) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 2.526) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 59) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Thực hiện tiết kiệm ngay từ khi ra quyết định chủ trương đầu tư; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục từ lập, thẩm định, phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công tại địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thực hiện tiết kiệm ngay từ khi ra quyết định chủ trương đầu tư; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục từ lập, thẩm định, phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công tại địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên cần kiểm soát chặt chẽ việc khai thác; cân đối giữa khai thác và dự trữ gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thực hiện giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 3,12%

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế giao năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình về THTK, CLP năm 2020 của thành phố Cần Thơ, Giám đốc các sở, ban ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra./.

Trung Hậu

Lượt truy cập

121295

Hôm qua:
45
Hôm nay:
60
Tuần này:
171
Tất cả:
121295

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.