Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính

15:56 - 20/04/2021

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân của các tồn tại, xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục tồn tại nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chú trọng các nội dung mà người dân, tổ chức đánh giá chưa cao thông qua tỷ lệ: Người dân, tổ chức đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, công chức gây phiền hà, sách nhiễu; công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí; cơ quan trả kết quả trễ hẹn; cơ quan không thông báo, không xin lỗi người dân, tổ chức về việc trễ hẹn trả kết quả; việc cơ quan tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức... Đồng thời, cần quan tâm đến nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi cơ quan hành chính nhà nước tập trung cải thiện như: Mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ hành chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính các cấp; chú trọng hơn trong việc hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Đặc biệt, sử dụng có hiệu quả các phần mềm đang được triển khai áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp;

Chú trọng hơn trong việc hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Đặc biệt, sử dụng có hiệu quả các phần mềm đang được triển khai áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả họa đồng của bộ máy hành chính các cấp;

Chỉ đạo toàn diện, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của thành phố. Không để tình trạng khoán trắng cho công chức tham mưu cải cách hành chính, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Bên cạnh đó, chỉ đạo toàn diện, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của thành phố. Không để tình trạng khoán trắng cho công chức tham mưu cải cách hành chính, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Trước đó, Theo kết quả công bố của UBND thành phố về Chỉ số CCHC năm 2020, cấp sở có 11 đơn vị xếp loại Tốt, 08 đơn vị xếp loại Khá và 01 đơn vị xếp loại Yếu, chỉ số trung bình đạt 83,80%. Cấp huyện không có đơn vị xếp loại Tốt, 05 đơn vị xếp loại Khá và 04 đơn vị xếp loại Trung bình, chỉ số trung bình đạt 73,74%, Chỉ số trung bình có sự stuj giảm đáng kể so với năm 2019.

Về kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020. Chỉ số hài lòng của thành phố đạt 92,11%, tăng 4,78% so với năm 2019; trong đó, đánh giá mức “Rất hài lòng” có 41,56% ý kiến (giảm 0,04% so với năm 2019), đánh giá mức “Hài lòng” có 50,56% ý kiến (tăng 4,83% so với năm 2019). Tỷ lệ người dân đánh giá mức “Không hài lòng” là 0,25% (giảm 0,11% so với năm 2019), và có 0,09% ý kiến người dân đánh giá mức “Rất không hài lòng” (tăng 0,02% so với năm 2019).

Với những chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố, hy vọng năm 2021 thành phố sẽ cải thiện và đạt được nhiều thành quả trong công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp./.

Trung Hậu

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.