Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: hoàn thành cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trước ngày 31 tháng 5 năm 2021

15:33 - 24/05/2021

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương thực hiện cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân.   

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Ngoài ra, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 27 tháng 5 năm 2021 để thực hiện phân quyền.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phân quyền tạo tài khoản công dân trên phân hệ quản trị Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn); theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Trung Hậu

Lượt truy cập

134219

Hôm qua:
12
Hôm nay:
1
Tuần này:
32
Tất cả:
134219

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.