Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

09:08 - 11/04/2019

Cần Thơ đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố,

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính quy định kinh doanh có điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính;

Tổ chức triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và kết quả cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của đơn vị, địa phương theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ, bảo đảm thông tin báo cáo phải chính xác, đúng thẩm quyền ban hành và gửi đúng thời gian quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho thủ trưởng các cơ quan tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố.

Trung Hậu - P. CCHC

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.