Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước

16:14 - 13/08/2019

Cần Thơ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước

Ngày 12/8 Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực thực tốt một số nội dung như:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật về phòng chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TƯ ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chủ động, khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công tác.

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kế hoạch cũng giao Thanh tra thành phố theo dõi đơn đóc, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Đính kèm: Công văn 2502/UBND-NC ngày 12/8/2019.

Trung Hậu – Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

121295

Hôm qua:
45
Hôm nay:
60
Tuần này:
171
Tất cả:
121295

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.