Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

CẦN THƠ: CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH QUÝ I NĂM 2020

16:32 - 08/06/2020

Ngày 04/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã công khai kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2020.

Theo đó, Cấp sở có 04 đơn vị xếp loại xuất sắc (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố); 12 đơn vị xếp loại Tốt, chỉ duy nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp loại Khá.

Cấp huyện không đơn vị xếp loại Xuất sắc, 08 đơn vị xếp loại tốt, chỉ duy nhất UBND quận Ninh Kiều xếp loại Khá

Cấp xã không có đơn vị xếp loại Xuất sắc, 80 đơn vị xếp loại Tốt, 03 đơn vị xếp loại Yếu.

Việc đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại thành phố Cần Thơ, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống “Tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC’’. Hệ thống này được thành phố tích hợp trên Cổng dịch công và triển khai thực hiện từ giữa năm 2019. Đến nay hệ thống đã ghi nhận hơn 28.000 lượt đánh giá, riêng 6 tháng đầu năm 2020 là gần 17.000 lượt. Kết quả chấm điểm được sử dụng trong đánh giá cán bộ, công chức, việc chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời đánh giá các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Trung Hậu - Sở Nội vụ Cần Thơ

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.