Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

15:36 - 25/03/2020

Cần Thơ: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố vừa công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và quận Thốt Nốt tiếp tục là những đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp sở và cấp huyện.

Giá trị trung bình của Chỉ số CCHC cấp sở năm 2019 đạt 86,38%, cao hơn 7,19% so với năm 2018. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, giá trị trung bình cấp sở sở tăng hơn so với năm trước liền kề. Có 10 đơn vị có chỉ số cao hơn giá trị trung bình và chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 19,25%, khoảng cách đã được rút ngắn hơn rất nhiều so với mức chênh lệch của năm 2018 (năm 2018 mức chênh lệch 24,50%).

Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 cho thấy tập trung vào 2 nhóm điểm:

          - Nhóm Tốt (đạt chỉ số từ 85% đến dưới 95%): có 12 đơn vị, gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng;

          - Nhóm Khá (đạt chỉ số từ 75% đến dưới 85%): có 7 đơn vị, gồm Ban Dân tộc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

So với năm 2018, đây là năm thứ hai liên tiếp không có đơn vị xếp loại Rất tốt, số đơn vị xếp loại Tốt tăng 06 đơn vị, xếp loại Khá giảm 02 đơn vị, xếp loại trung bình giảm 05 đơn vị và xếp loại kém giảm 01 đơn vị.

Cải cách tài chính công tiếp tục là lĩnh vực có chỉ số cao nhất với chỉ số đạt tuyệt đối 100% (năm 2018 đạt 91,23%). Ngoài ra, có 02 Chỉ số đạt trên 90% (cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức), 03 chỉ số đạt trên 80% (công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách TTHC) và 01 chỉ số đạt dưới 80% là hiện đại hóa hành chính, đây cũng là lĩnh vực có chỉ số thấp nhất của cấp sở. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là cả 7 chỉ số thành phần đều tăng so với năm 2018.

Về Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. Giá trị trung bình đạt 81,53% cao hơn 2,64% so với năm 2018. Các đơn vị chia làm 03 nhóm điểm:

          - Nhóm Tốt (đạt chỉ số từ 85% đến dưới 95%): có 03 đơn vị là quận Thốt Nốt, quận Ô Môn, quận Cái Răng;

          - Nhóm Khá (đạt chỉ số từ 75% đến dưới 85%): có 05 đơn vị gồm: huyện Thới Lai, quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ và quận Bình Thủy;

          - Nhóm Trung bình (đạt chỉ số từ 65% đến dưới 75%): có 1 đơn vị là huyện Vĩnh Thạnh.

- Theo kết quả đánh giá năm 2019, có 05 đơn vị tăng và 04 đơn vị giảm Chỉ số. UBND quận Bình Thủy là đơn vị có Chỉ số tăng cao nhất với 13,42%,

- Có 05 đơn vị có Chỉ số cao hơn giá trị trung bình, chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 13,55% (năm 2018 là 25%), mức độ chênh lệnh đã được kéo giảm gần một nửa.

- So với kết quả năm 2018, có 03 đơn vị tăng hạng, 05 đơn vị tụt hạng, Các vị trí không có nhiều sự xáo trộn lớn như của năm 2018. Quận Ô Môn là đơn vị tăng nhiều nhất từ vị trí thứ 5 lên thứ 2, trong khi huyện Vĩnh Thạnh giảm nhiều nhất từ vị trí thứ 7 xuống vị trí thứ 9.

Năm 2019 có 02 lĩnh vực đạt chỉ số 100% (cải cách thể chế, cải cách tài chính công), 01 lĩnh vực đạt chỉ số trên 90% (cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước) và 03 lĩnh vực đạt từ 70% đến dưới 90%. Hiện đại hóa hành chính tiếp tục là lĩnh vực có chỉ số thấp nhất với 63,77%, tuy nhiên chỉ số này đã cải thiện hơn so với năm 2018 (năm 2018 đạt 50,59%) .

- Huyện Vĩnh Thạnh là đơn vị duy nhất có chỉ số thành phần đạt dưới 50%, còn lại các lĩnh vực đều đạt từ 60% trở lên, trong đó, có 7 đơn vị có 4/7 lĩnh vực đạt chỉ số trên 90%.

/sonoivu_files/files/Q%C4%90%20380_2020-03-02_1_signed.pdf

/sonoivu_files/files/734_Bao_cao_xac_dinh_Chi_so_CCHC_2019_final_signed.pdf

 

 Trung Hậu

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.