Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra

13:43 - 12/05/2021

 

Theo đánh giá của UBND thành phố, việc thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị xử lý sau thanh tra vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định như: chậm chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra; thiếu quan tâm đến việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phải thi hành kết luận thanh tra thì chậm triển khai tổ chức thực hiện hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc, không đầy đủ nội dung, không báo cáo việc tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị xử lý sau thanh tra.

Đối với các sai phạm đã được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính kịp thời trong việc thực hiện kết luận, yêu cầu, kiến nghị xử lý sau thanh tra.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố nếu để xảy ra trường hợp thiếu chỉ đạo, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kết luận, yêu cầu, kiến nghị xử lý sau thanh tra tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, pháp luật và nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra; tổ chức rà soát, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn thành phố; xác định rõ các nội dung kết luận, kiến nghị đã thực hiện, đang thực hiện nhưng chưa dứt điểm, chưa thực hiện, trên cơ sở đó khẩn trương phân công và chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trong năm 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, chủ động báo cáo, làm việc với Chánh Thanh tra thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, hướng dẫn Thanh tra sở ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đúng theo quy định.

Trung Hậu

 

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.