Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: các đơn vị, địa phương cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

10:01 - 23/09/2020

Cần Thơ: các đơn vị, địa phương cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường triển khai thực hiện một số việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Các thủ tục hành chính của thành phố Cần Thơ được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo đó, các cơ quan đơn vị rà soát, tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến nhất là các dịch vụ công đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các chức năng, tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, cần lưu ý thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Cũng theo công văn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, thực hiện tốt việc đồng bộ trạng thái, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố và Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 814/UBND-KSTTHC ngày 18 tháng 3 năm 2019. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp Giám đốc Bảo hiệm Xã hội thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng cơ quan liên quan triển khai cung cấp dịch vụ liên thông đăng ký, điều chỉnh người bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ

Lượt truy cập

130930

Hôm qua:
19
Hôm nay:
6
Tuần này:
105
Tất cả:
130930

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.