Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ ban hành Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2016

11:17 - 16/04/2015

Trên cơ sở Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 – 2020 và Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 09 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2016.

Theo đó, chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2015 – 2016 được phê duyệt như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, khoa học công nghệ, bảo trợ xã hội:

a) Năm 2015:  21 (Tiến sĩ: 18; Bác sĩ: 03);

b) Năm 2015 - 2016: 26 (Giáo sư - Tiến sĩ: 03; Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 10; Tiến sĩ: 13).

c) Năm 2016: 15 (Tiến sĩ: 12; Bác sĩ: 03).

2. Đơn vị sự nghiệp y tế:

a) Năm 2015: 80 (Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ - Bác sĩ: 27; Bác sĩ chuyên khoa cấp 1: 41; Bác sĩ, cử nhân ngành y:  10);

b) Năm 2016: 40 (Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ - Bác sĩ: 32; Bác sĩ chuyên khoa cấp 1: 07).

Về quy trình, thủ tục và cách thức thực hiện chính sách thu hút quy định cụ thể tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 – 2020.

(Nguồn: Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015)

Đặng Cẩm Loan

Phòng Tổ chức, biên chế (Sở Nội vụ)

Lượt truy cập

155660

Hôm qua:
12
Hôm nay:
12
Tuần này:
44
Tất cả:
155660

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.