Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ

20:25 - 22/08/2017

Cần Thơ: Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định định số 2121/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 về ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến là phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các quy trình xử lý hồ sơ hành chính, các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để phục vụ tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Hệ thống này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghiệp vụ hành chính công; đồng thời, nâng cao chất lượng điều hành, quản lý, giúp lãnh đạo hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thành phố, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy chế này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham gia quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ công trực tuyến) và tổ chức, cá nhân tham giai sử dụng Hệ thống.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Quy chế cũng quy định cụ thể về quản lý, sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: quy định đối với cơ quan nhà nước tham gia sử dụng Hệ thống; quy định đối với đơn vị quản lý chung về hạ tầng kỹ thuật và quản lý Hệ thống,.. Đặc biệt, Quy chế nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia sử dụng hệ thống, cụ thể là:

Thứ nhất, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tham gia sử dụng Hệ thống:

- Được quyền khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cơ quan hành nước cung cấp qua Hệ thống.

- Được quyền khai thác các chức năng tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của Hệ thống.

Thứ hai, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia sử dụng Hệ thống:

- Có nghĩa vụ bảo vệ tài khoản được cấp để đăng nhập sử dụng Hệ thống.

- Đăng ký, kê khai thông tin chính xác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đăng ký, kê khai.

- Thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ và nộp lệ phí (nếu có) theo quy định.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả kết quả qua đường bưu điện, chi phí do tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chi trả.

Thứ ba, các hành vi bị cấm khi tham gia sử dụng Hệ thống:

- Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu trên Hệ thống.

- Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm độc hại làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống.

- Tạo ra các thông tin, dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tài khoản, chữ ký số của người khác.

Trang chủ truy cập Hệ thống là: http://1cua.cantho.gov.vn./.

Việt Uyên - P. CCHC

Lượt truy cập

127627

Hôm qua:
24
Hôm nay:
4
Tuần này:
296
Tất cả:
127627

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.