Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ ban hành Quy chế Đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính

08:44 - 28/09/2021

UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2407/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Quy chế được ban hành nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở để xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định về cải cách hành chính; đồng thời, tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính.

Nội dung và tiêu chí đánh giá, xếp hạng, bao gồm: kết quả thực hiện CCHC và tác động của CCHC. Tổng số điểm của các nội dung CCHC theo thang điểm chuẩn là 100 điểm (bao gồm cả điểm điều tra xã hội học). Chỉ số CCHC được xác định dựa trên số điểm đạt được sau thẩm định. Theo đó, các cơ quan, đơn vị được xếp loại rất tốt khi chỉ số CCHC đạt từ 95% trở lên; xếp loại Tốt khi Chỉ số từ 85% đến dưới 95%; xếp loại Khá khi Chỉ số từ 75% đến dưới 85%; xếp loại Trung bình khi đạt từ 65% đến dưới 75%; và xếp loại Yếu khi Chỉ số dưới 65%.

Việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện định kỳ hàng năm. Các đơn vị sẽ bị trừ điểm nếu có một trong các trường hợp sau: (1) có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban chuyên môn do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; (2) đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông phản ánh đúng sự thật; (3) người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. Đơn vị sẽ được cộng điểm nếu có văn bản triển khai và báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao; hoặc thứ hạng các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong các bộ Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi phụ trách tăng so với năm trước liền kề (đối với sở, ngành), có chỉ số hài lòng của các đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 85% (đối với cấp huyện).

Các đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính chậm nhất là ngày 07 tháng 01 của năm sau liền kề năm đánh giá. Hội đồng đánh giá của cấp huyện thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của cấp xã và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề năm đánh giá. Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của cấp sở, cấp huyện và trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố kết quả xếp hạng chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề năm đánh giá./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.