Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

CẦN THƠ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

15:06 - 12/06/2020

Nhằm đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của thành phố; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực thực hiện xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2020.

Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại 06 sở, ngành và 04 quận, huyện. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Thông qua hoạt động kiểm tra giúp các đơn vị tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan/đơn vị trong việc thực Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất những kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình áp dụng, duy trì HTQLCL nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Trung Hậu

 

 

 

 

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.