Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

16:55 - 03/01/2020

Cần Thơ: ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 202, theo đó thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 Tối thiểu 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 30% dịch vụ công trực tuyến của thành phố thực hiện ở mức độ 4; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của thành phố đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế điện tử đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt từ 20% trở lên; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt từ 10% trở lên.

 Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt từ 90% trở lên; mức độ hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt từ 85% trở lên.

UBND thành phố giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC để triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND thành phố và Kế hoạch CCHC năm của cơ quan, đơn vị mình;

Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu về công tác CCHC của UBND thành phố;  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đạt yêu cầu, tiến độ quy định. Ngoài ra, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện đề đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020./.

Trung Hậu, Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

127431

Hôm qua:
50
Hôm nay:
50
Tuần này:
100
Tất cả:
127431

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.