Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

15:24 - 21/12/2017

CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Năm 2017, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

Những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực cải cách hành chính của thành phố năm 2017 là:

Thứ nhất, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh CCHC do Bí thư Thành ủy chủ trì với sự tham gia của hơn 600 cán bộ chủ chốt của thành phố. Sau đó, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Từ đó, đã giúp nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố về thực hiện CCHC.

Thứ hai, nhiều mô hình, sáng kiến được các ngành, các cấp triển khai thực hiện: mô hình thí điểm xây dựng Đội tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường; mô hình thí điểm niêm yết các mẫu ghi thủ tục hành chính; thực hiện mở rộng liên thông thủ tục hành chính về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc với điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thứ ba, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, trong đó tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 90,60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; có 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng (mục tiêu của kế hoạch năm 2017 là 80%); 97,87% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (mục tiêu của kế hoạch là 75%); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 28,91% (mục tiêu của kế hoạch năm 2017 là 5%).

Thứ tư, công tác kiểm tra CCHC đã được các ngành, các cấp triển khai nghiêm túc, thường xuyên hơn; trọng tâm vào việc kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã đề ra. 100% sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh

Thứ năm, công tác thông tin tuyên truyền CCHC tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng, kịp thời truyền tải những nội dung định hướng của CCHC giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Để đạt được các kết quả này, trước tiên là do lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; lãnh đạo các ngành, các cấp quyết tâm triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền CCHC được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú giúp tổ chức và công dân có cách nhìn mới về sự thay đổi tích cực trong phục vụ của CBCCVC và cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho 19/19 sở, ban, ngành và 09/09 quận, huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện TTHC. Qua đó, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần cải cách TTHC, giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Mặt khác, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, CBCCVC và quan trọng là hầu hết lãnh đạo đã nhận thấy rõ vai trò quan trọng của CNTT trong cải cách hành chính, trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan và trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, trong năm 2018, thành phố tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020;

2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC; trách nhiệm thực hiện của đội ngũ CBCCVC trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

3. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát hệ thống VBQPPL; kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, văn bản không còn hiệu lực hoặc không phù hợp với thực tế.

4. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá, phân loại CBCCVC

5. Tiếp tục triển khai xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử thành phố giai đoạn 1 (2017 - 2018) theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị góp ý các kế hoạch CCHC năm 2018

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong hoạt động, rà soát, sử dụng hệ thống thư điện tử, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố; đẩy mạnh sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; quan tâm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước./.

Phòng CCHC

Lượt truy cập

123082

Hôm qua:
68
Hôm nay:
44
Tuần này:
112
Tất cả:
123082

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.