Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

07:43 - 03/09/2019

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và Chương trình phối hợp số 02/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính) năm 2019 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 đạt kết quả chính xác, khách quan, đảm bảo tính đại diện cho người dân, tổ chức thuộc mọi thành phần, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2019 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tập huấn về điều tra xã hội học lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, với thành phần tham dự như sau:

- Tại điểm cầu Hà Nội: ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (chủ trì); lãnh đạo, cán bộ, công chức của Vụ Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, Ban Dân chủ-Pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Pháp luật của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Hành chính công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

- Tại điểm cầu 63 tỉnh: Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Cải cách hành chính, chuyên viên phụ trách của Sở Nội vụ; lãnh đạo, cán bộ phụ trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh; lãnh đạo, nhân viên phụ trách của Bưu điện cấp tỉnh, huyện, xã  được chọn để triển khai điều tra xã hội học và các điều tra viên.

(Đầu cầu tại Hà Nội)

(Đầu cầu tại thành phố Cần Thơ)

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thông tin kết quả về Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, qua đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019, Xây dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019 cho phù hợp tình hình thực tế; bà Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên viên chính của Vụ Cải cách hành chính triển khai nội dung của điều tra xã hội học năm 2019, khắc phục những tồn tại của năm 2018 để triển khai trong năm 2019. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ban Dân chủ-Pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điểm cầu các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Lạng Sơn, Sơn La,…cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề trong quá trình thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng để nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ điều tra viên từ đó nâng cao trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ triển khai đo lường hài lòng, đảm bảo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phản ánh sát thực tiễn chất lượng cung ứng dịch vụ công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của ngành, lĩnh vực trong năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

Buổi tập huấn kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày./.

Mỹ Nhiên - Phòng CCHC - XDCQ & CTTN

Lượt truy cập

124096

Hôm qua:
42
Hôm nay:
12
Tuần này:
292
Tất cả:
124096

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.