Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ Nội vụ

14:50 - 04/01/2018

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6964/BNV-TTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và hoàn thành triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành  kèm theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 /4/2016 của Văn phòng Chính phủ tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đăng tải trên Công thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn/dich-vu-cong.html 

 05 Dịch vụ công trực tuyến độ 3 của Bộ Nội vụ bao gồm:

1.  Nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

     2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

3.  Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

4.  Cấp bản sao lưu trữ;

5.  Cấp chứng thực lưu trữ.

Trang thông tin điện tử - Bộ Nội vụ

Trang thông tin điện tử - Bộ Nội vụ

Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu – Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024 62821009 đại chỉ mail:nguyendanggiang@moha.gov.vn

Đính kèm tài liệu hướng dẫn:  Công văn số 6964/BNV-TTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017

Kim Sang - P. CCHC

Lượt truy cập

116218

Hôm qua:
0
Hôm nay:
10
Tuần này:
51
Tất cả:
116218

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.