Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Nội vụ: đề nghị các bộ, ngành địa phương sử dụng kết quả Chỉ số CCHC 2019, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số CCHC

10:28 - 26/06/2020

           Thực hiện Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR Index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019), Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là bộ, ngành, địa phương) căn cứ vào kết quả các chỉ số đã công bố có chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính.

         Các bộ, ngành, địa phương đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trong năm 2020.

        Đồng thời, để giúp cho công tác theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả; trên cơ sở triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, cập nhật những quy định mới của Chính phủ đối với một số nội dung cải cách (như quy định về vị trí việc làm, Chương trình chuyển đổi quốc gia số...), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đánh giá những hạn chế, bất cập và có văn bản góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

130923

Hôm qua:
20
Hôm nay:
18
Tuần này:
98
Tất cả:
130923

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.