Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Biểu mẫu đề nghị, tổng hợp chữ ký số theo Thông tư 08/2016/TT-BQP

09:52 - 20/02/2017

Biểu mẫu đề nghị, tổng hợp chữ ký số theo Thông tư 08/2016/TT-BQP

Việc quản lý, văn bản đề nghị chứng thư số chuyên dùng được thực hiện theo biểu mẫu của  THÔNG TƯ 08/2016/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 VỀ QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

+ MẪU 02: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN.

+ MẪU 03: DANH SÁCH TỔNG HỢP - ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN.

+ MẪU 04: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC.

+ MẪU 05: DANH SÁCH TỔNG HỢP - ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC.

+ MẪU 06: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) CHỨNG THƯ SỐ CHO THIẾT BỊ, DỊCH VỤ, PHẦN MỀM

+ MẪU 07: DANH SÁCH - Đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

+ MẪU 08: DANH SÁCH - Thời điểm thuê bao nhận thiết bị lưu khóa bí mật và hiệu lực của chứng thư số.

+ MẪU 09: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ

+ MẪU 10: DANH SÁCH - Đề nghị thu hồi chứng thư số

+ MẪU 11: BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT

+ MẪU 12: QUYẾT ĐỊNH - Về việc thay đổi người quản lý chứng thư số

+ MẪU 13: BIÊN BẢN BÀN GIAO QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ

+ MẪU 14: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT.

Phòng CCHC - Sở Nội vụ

Lượt truy cập

103787

Hôm qua:
40
Hôm nay:
27
Tuần này:
67
Tất cả:
103787

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.