Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ: đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính

09:38 - 08/04/2021

 

Năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và nhân dân; tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về trình độ, năng lực, phẩm chất; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức về hành chính phục vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để triển khai mục tiêu nêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố đã quán triệt đến các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung công tác CCHC, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành gắn nhiệm vụ chuyên môn với cải cách thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cơ quan. Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 theo hướng đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Ngoài ra, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố còn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất từ Bảo hiểm xã hội thành phố đến Bảo hiểm xã hội các quận, huyện về công tác CCHC; đồng thời, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung CCHC tại các phòng chuyên môn và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và công bố kịp thời các thủ tục hành chính của ngành, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào vận hành nhiều phần mềm ở các lĩnh vực quan trọng như: thu, sổ thẻ, kế toán, chế độ, giám định Bảo hiểm y tế…Đặc biệt là đã đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính, thực hiện phân quyền giải quyết hồ sơ chính sách trên phần mềm TCS cho Bảo hiểm xã hội các quận huyện theo phân cấp quản lý, xây dựng phần mềm phục vụ thống kê dữ liệu Hộ Gia đình và phát hành thẻ Bảo hiểm y tế ngoại tỉnh.

 

Kết quả giải quyết TTHC quý I/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 160.128 hồ sơ (thống kê theo số lao động). Nội dung giao dịch chủ yếu là lĩnh vực thu, sổ thẻ, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán trực tiếp chế độ bảo hiểm y tế (trong đó: Hồ sơ nhận qua bưu chính là 2.937 hồ sơ; Hồ sơ nhận thông qua giao dịch điện tử là 104.589 3 hồ sơ; Hồ sơ nhận trực tiếp 52.602 hồ sơ). Hồ sơ đã giải quyết trong kỳ 157.475 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn giải quyết 9.340 hồ sơ.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Bảo hiểm xã hội thành phố

Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả theo quy định chung của ngành. Cập nhật, công bố, công khai TTHC được thực hiện theo đúng quy định, tất cả TTHC đều được niêm yết công khai tại trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội quận, huyện; đồng thời thực hiện công bố công khai danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố và UBND thành phố. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 03 hình thức: qua bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện; qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, có 02 Bảo hiểm xã hội quận, huyện (quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh) đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận, huyện. Qua đó, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.