Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018

19:21 - 09/05/2018

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương, ngày 04 tháng 5 năm 2018, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Mục tiêu của kế hoạch là: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm tại một số bộ, ngành và địa phương, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo. Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhận rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ… Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gắn với tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ, ngành và địa phương trên tất cả các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban chỉ đạo; kiểm tra công tác cải cách thể chế, việc triển khai và kết quả đạt được trong thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tình hình triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng quy định phương pháp kiểm tra, thời gian, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra. Riêng đối với thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra do Thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng đoàn, kiểm tra nội dung trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến./.

Đính kèm: Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC

Việt Uyên

Lượt truy cập

107161

Hôm qua:
43
Hôm nay:
21
Tuần này:
115
Tất cả:
107161

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.