Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kinh nghiệm triển khai và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15:35 - 12/08/2020

Xác định việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, hằng năm ngay từ đầu năm đã căn cứ Kế hoạch của thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị. Trong đó, tập trung vào việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

Với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, giải quyết đúng trình tự, rút ngắn thời gian chờ đợi, đi lại của người dân, góp phần thay đổi về chất lượng trong hoạt động của bộ máy tổ chức, phục vụ lợi ích của Nhân dân.

Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố tổng cộng 132 TTHC, trong đó thủ tục hành chính mức độ 3 là 72 thủ tục, mức độ 4 là 31 thủ tục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, Sở đã có buổi họp công tác cải cách hành chính định kỳ vào lúc 15 giờ ngày thứ 6 hàng tuần; ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn thuộc Sở góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả.

Thứ hai, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần cho công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả ngày càng cao hơn (lắp đặt camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trang bị bàn hướng dẫn, máy tính tại Bộ phận một cửa và thành lập Tổ tình nguyện viên hướng dẫn tổ chức, cá nhân việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4).

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, phát tờ rơi hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 1 cửa, nhắn tin (qua số điện thoại) hoặc gửi mail đến các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Sở còn treo băng rôn tuyên truyền (tại Cổng chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); thực hiện dựng 01 trụ pano (3m x 6m) tuyên truyển (tại đường Phan Đình Phùng, bên hông siêu thị Coopmart); Thiết kế clip tuyên truyền mức độ 3,4 trên màn hình Led tại Công viên Lưu Hữu Phước và ngã ba mũi tàu Khu công nghiệp Trà Nóc. Đối với công chức, viên chức thuộc Sở thì thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính cho công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các phòng chuyên môn và các công chức phụ trách cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết quả trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng số hồ sơ phát sinh liên quan đến dịch vụ công trực tuyến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng hằng năm, cụ thể:

+ Năm 2015: không phát sinh hồ sơ;

+ Năm 2016: tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 65 hồ sơ/ 1.179 hồ sơ thực tế (đạt tỷ lệ 18,13%);

+ Năm 2017: tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 246/ 1.408 hồ sơ thực tế (đạt tỷ lệ 17,47%);

+ Năm 2018: tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 760 hồ sơ, mức độ 4 là 41 hồ sơ/ 1.377 hồ sơ thực tế (đạt tỷ lệ 58,16%);

+ Năm 2019: tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 804 hồ sơ, mức độ 4 là 77 hồ sơ/ 1.434 hồ sơ thực tế (đạt tỷ lệ 61,43%).

Qua đó, có thể nhận thấy rằng tuy số lượng chưa nhiều trong tổng số hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị, góp phần nâng cao tỷ lệ thực hiện chung của toàn thành phố./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

127627

Hôm qua:
24
Hôm nay:
4
Tuần này:
296
Tất cả:
127627

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.