Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo có chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố Cần Thơ quý II năm 2020

10:42 - 05/08/2020

Ngày 03/8 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 3062/VPUB-KSTTHC công bố kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử quý I năm 2020 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn.

Theo đó, cấp sở có 06 cơ quan xếp loại xuất sắc (tăng 5 cơ quan so với quý I), 10 cơ quan xếp loại Tốt (giảm 05 cơ quan), chỉ duy nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp loại Khá; Cấp huyện không có cơ quan xếp loại xuất sắc, 06 cơ quan xếp loại Tốt (giảm 02 cơ quan), 03 cơ quan xếp loại Khá (tăng 02 cơ quan); cấp xã lần đầu tiên có 01 cơ quan Xuất sắc là xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, 73 cơ quan xếp loại Tốt (giảm 7 cơ quan), 09 cơ quan xếp loại Khá (tăng 9 cơ quan), không có cơ quan xếp loại Yếu (giảm 03 cơ quan).

Trường hợp các cơ quan chưa thống nhất với kết quả đánh giá trên, có thể gửi văn bản (nêu rõ lý do) về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 13 tháng 8 năm 2020 để xem xét./.

Trung Hậu

Lượt truy cập

126298

Hôm qua:
63
Hôm nay:
4
Tuần này:
363
Tất cả:
126298

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.