Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Phong Điền tăng cường công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ

08:16 - 21/08/2020

Theo đánh giá của UBND huyện Phong Điền, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được quan tâm đúng mức, đạt được nhiều kết quả khả quan; nhận thức, trách nhiệm của các cấp đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện được nâng lên, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao; Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai thủ tục hành chính, rõ ràng, từng lĩnh vực cụ thể, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ hiểu nắm rõ các thủ tục cần thiết; tạo được niềm tin người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với cấp đảng, chính quyền góp phần phục vụ tích cực trong việc xây dựng và phát triển huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ công trưc tuyến mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu; ý thức trách nhiệm, kỹ năng hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện; chưa thực hiện nghiêm thời gian làm việc; chưa chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức; các chỉ số cải cách hành chính có xu hướng giảm điểm; xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của huyện chưa được cải thiện, bị tụt hạng so với các quận, huyện trên địa thành phố Cần Thơ.v.v.. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cải cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chưc, viên chức, Ngày 20/8 Chủ tịch UBND huyện Phong Điền vừa có chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 1200/UBND-NV.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các cấp phải xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài của các cấp, các ngành; đồng thời, đưa kết quả lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

 Tăng cường sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

Thường xuyên nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính;

Ttiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền, doanh nghiệp, công dân giao dịch công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo, thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong công tác cải cách hành chính;

Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, đạo đức, không đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; lựa chọn, bổ nhiệm, phân công bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, trung thực, trong sạch, làm việc công tâm, tuân thủ đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo thực hiện giải quyết đúng, kịp thời thủ tục hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy 4 định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trễ hẹn trả hồ sơ thủ tục hành chính hoặc để người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải chờ đợi, đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

 Thường xuyên giám sát, tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là về thực hiện công tác cải cách hành chính; thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nhất là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. j) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính mà Báo chí phản ánh; Tổ kiểm tra đột xuất thành phố và huyện lập biên bản thì chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Trung Hậu

Lượt truy cập

127627

Hôm qua:
24
Hôm nay:
4
Tuần này:
296
Tất cả:
127627

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.